Vedlagt ligger Lovnorm for Støren Cyklelubb.

Lovnorm er et krav fra Norges Idrettsforbund og gjelder for alle lag tilsluttet NIF.

Lovnorm for Støren Cykleklubb_2017.12.14.pdf

Støren Cykleklubb`s Organisasjonsplan (Vedtekter) gjelder for alle medlemmer tilsluttet Støren Cykleklubb. Organisasjonsplanen skal følges og gir retningslinjer for hvordan Støren Cykleklubb skal funger. Organisasjonsplanen kan endres på årsmøtet.

2018.03.22_Godkjent Organisasjonsplan.pdf

Levert av IdrettenOnline