Vedlagt ligger Lovnorm for Støren Cyklelubb.

Lovnorm er et krav fra Norges Idrettsforbund og gjelder for alle lag tilsluttet NIF.

Lovnorm for Støren Cykleklubb_2017.12.14.pdf

Støren Cykleklubb`s Organisasjonsplan (Vedtekter) gjelder for alle medlemmer tilsluttet Støren Cykleklubb. Organisasjonsplanen skal følges og gir retningslinjer for hvordan Støren Cykleklubb skal funger. Organisasjonsplanen kan endres på årsmøtet.

Organisasjonsplan rev. 02

Powered by: Bloc