Vedlagt ligger Lovnorm for Støren Cyklelubb.

Lovnorm er et krav fra Norges Idrettsforbund og gjelder for alle lag tilsluttet NIF.

2019.12.30_lovnorm for Støren CK.pdf

Støren Cykleklubb`s Organisasjonsplan (Vedtekter) gjelder for alle medlemmer tilsluttet Støren Cykleklubb. Organisasjonsplanen skal følges og gir retningslinjer for hvordan Støren Cykleklubb skal funger. Organisasjonsplanen kan endres på årsmøtet.

Organisasjonsplan 21.03.19_ Årsmøte 2019.pdf

På årsmøte for 2019 ble Støren CK sine retningslinjer for personvern vedtatt.

Retningslinjer for personvern Støren CK_Rev.01.pdf


Levert av IdrettenOnline